English   |   中文
企业概况 > 三吉业务 > 冷库服务

冷库服务

存储功能

•  冷藏产品储存:


   白菜,蘑菇,南瓜,萝卜,洋葱,马铃薯,甘薯,牛蒡, 甜椒,山药和各种水果。


•  冷冻产品的储存:


   牛肉,鸡肉,羊肉,虾,鱿鱼,鱼和各种海鲜。


•  存储容量


   冷存储(冷藏和冷冻) - 840货盘

   空调存储 - 56托盘

   总容量 - 896货盘